2
بلکا B 11

بلکا B 11

بلکا کد B 11 رنگی بین کرم و طوسی با میکای برنز

...

ادامه
بلکا B 12

بلکا B 12

بلکا کد B 12 رنگ نسکافه ای روشن

...

ادامه
بلکا B 13

بلکا B 13

بلکا کد B 13 سفید با دانه های خیلی کم کرم

...

ادامه
بلکا B 14

بلکا B 14

بلکا کد B 14 کرم شکلاتی روشن با میکای طلایی

...

ادامه
بلکا B 15

بلکا B 15

بلکا کد B 15 زمینه کرم استخوانی با دانه های زرد و قهوه ای روشن

...

ادامه
بلکا B 16

بلکا B 16

بلکا کد B 16 قرمز با میکای  طلائی

...

ادامه
بلکا B 17

بلکا B 17

بلکا کد B 17 قرمز و آبی با میکای شیشه ای

...

ادامه
بلکا B 18

بلکا B 18

بلکا کد B 18 نارنجی با میکای طلائی

...

ادامه
بلکا B 19

بلکا B 19

بلکا کد B 19  رنگ سرخ آبی

...

ادامه
بلکا B 20

بلکا B 20

بلکا کد B 20 بلکای قرمز بسیار شاد و انرژی زا

...

ادامه