4
بلکا B 31

بلکا B 31

بلکا کد B 31 سبز سدری بسیار جذاب با دانه های طلائی

...

ادامه
بلکا B 32

بلکا B 32

بلکا کد B 32 رنگ صورتی و سرخابی با دانه های مشکی و میکا

...

ادامه
بلکا B 33

بلکا B 33

بلکا کد B 33 ترکیب آبی فیروزه ای و مشکی

...

ادامه
بلکا B 34

بلکا B 34

بلکا کد B 34 سبز بسیار خوش رنگ با دانه های زرد

...

ادامه
بلکا B 35

بلکا B 35

بلکا کد B 35 بنفش و دانه های صورتی

...

ادامه
بلکا B 36

بلکا B 36

بلکا کد B 36 آبی فیروزه ای با میکای ریز فراوان

...

ادامه
بلکا B 37

بلکا B 37

بلکا کد B 37 زمینه ای تقریبا سفید با دانه های سبز

...

ادامه
بلکا B 38

بلکا B 38

بلکا کد B 38 زمینه بنفش بسیار روشن با دانه های بنفش

...

ادامه
بلکا B 39

بلکا B 39

بلکا کد B 39 ترکیب سفید و آبی فیروزه ای با تکه های کوچک چوب

...

ادامه
بلکا B 40

بلکا B 40

بلکا کد B 40 زمینه سبز با دانه های لیموئی و سفید

...

ادامه