5
بلکا B 41

بلکا B 41

بلکا کد B 41 زمینه سفید با دانه های سبز و نارنجی همراه با دانه های میکای شیشه ای ریز

...

ادامه
بلکا B 42

بلکا B 42

بلکا کد B 42 ترکیبی از آبی کم رنگ و پر رنگ

...

ادامه
بلکا B 43

بلکا B 43

بلکا کد B 43 ترکیبی از رنگهای سبز و طوسی

...

ادامه
بلکا B 44

بلکا B 44

بلکا کد B 44 سبز خیلی کم رنگ با دانه های کم سبز رنگ

...

ادامه
بلکا B 45

بلکا B 45

بلکا کد B 45 رنگ آبی کاربنی

...

ادامه
بلکا B 46

بلکا B 46

بلکا کد B 46 رنگ سورمه ای با میکا

...

ادامه
بلکا B 47

بلکا B 47

بلکا کد B 47 بلکا مشکی با دانه های میکای شیشه ای که بیشتر ذغالی دیده میشود

...

ادامه
بلکا B 48

بلکا B 48

بلکا کد B 48 مشکی و طلائی

...

ادامه
بلکا B 49

بلکا B 49

بلکا کد B 49 زمینه آبی کمرنگ با دانه های آبی فیروزه ای

...

ادامه
بلکا B 50

بلکا B 50

بلکا کد B 50 طوسی مایل به سیلور با میکا های براق

...

ادامه