6
بلکا B 51

بلکا B 51

بلکا کد B 51 ترکیب قرمز و مشکی با میکا

...

ادامه
بلکا B 52

بلکا B 52

بلکا B 52 زمینه رنگ آبی روشن با دانه های آبی کمی تیره تر

...

ادامه
بلکا B 53

بلکا B 53

بلکا کد B 53 زمینه رنگ طوسی روشن با دانه های زرد و مشکی

...

ادامه
بلکا B 54

بلکا B 54

بلکا کد B 54 قرمز زرشکی با دانه های کم سیاه و میکای طلائی

...

ادامه
بلکا B 55

بلکا B 55

بلکا B 55 آبی روشن با دانه های میکای شیشه ای

...

ادامه
بلکا B 56

بلکا B 56

بلکا کد B 56 تلفیقی از رنگ های سبز و طوسی

...

ادامه
بلکا B 57

بلکا B 57

بلکا کد B 59 رنگ مسی با دانه های بسیار کم مشکی . رنگی گرم و جذاب

...

ادامه
بلکا B 58

بلکا B 58

بلکا کد  B 58 آبی روشن با دانه های بسیار کم لیموئی

...

ادامه
بلکا B 59

بلکا B 59

بلکا کد B 59 سفید مایل به طوسی با دانه های طوسی کمی پر رنگ تر

...

ادامه
بلکا B 60

بلکا B 60

بلکا کد B 60 زمینه تقریبا آبی با دانه های قرمز و خردلی

...

ادامه