نماسنگ طرح شیل

نماسنگ طرح شیل

کامپوزیت طرح سنگ , نما کامپوزیت داخلی طرح سنگ به نماهایی اطلاق میگردد که به صورت ترکیبی از مواد دیگر به شکل سنگ در می ...

ادامه

نماسنگ طرح گرندس

نماسنگ طرح گرندس

نما سنگ , سنگ نما یا سنگ مصنوعی با بافت ریز در رنگهای متنوع : این مدل نماسنگ از بافتهای ریز منسجم تشکیل شده است که ...

ادامه

نماسنگ فلت

نماسنگ فلت

نما سنگ یا سنگ مصنوعی مناسب برای روی شومینه و بین کابینت آشپزخانه : نما سنگ فلت به علت داشتن سطحی نسبتا مسطح و اختلاف ...

ادامه