پرده کرکره 25 میلیمتر چوبی

پرده کرکره 25 میلیمتر چوبی

در این قسمت میتوانید نمونه های پرده کرکره چوبی که مستقیما از آلبوم نمونه های آن عکاسی شده است را انتخاب نمایید . پوششگران توزیع کننده ...

ادامه

پرده کرکره چوبی 5 سانت

پرده کرکره چوبی 5 سانت

در این قسمت میتوانید نمونه های پرده کرکره چوبی 5 سانت که را انتخاب نمایید . پوششگران توزیع کننده پرده کرکره های چوبی 5 سانت سانت ...

ادامه

پرده کرکره فلزی 16 میلیمتر و 25 میلیمتر

پرده کرکره فلزی 16 میلیمتر و 25 میلیمتر

نمونه رنگهای پرده کرکره 16 میل و 25 میل مشترک میباشد و در دو ابعاد قیمت متر مربع :  32000 به بالا کاربردها :  مسکونی اداری تجاری عرض :  دلخواه طول :  دلخواه مواد ...

ادامه