نتایج جستجو در محصولات:
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 9226-c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 9226-c

کفپوش پی وی سی کد s 9226-c با طرح هائی از چوبهای الواری پوسیده که با رگه های سفیدی که در این طرح وجود دارد از ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22701

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22701

کفپوش پی وی سی  کد s 22701 طرح چوب  الواری با رگه هائی از شکلاتی و قهوه ای , رنگی که کثیفی و خاک را نشان نمیدهد .  [more] قیمت   کاربردها مسکونی ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد 7284c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد 7284c

  کفپوش پی وی سی کد  7284c  طرح چوب گردویی که نسبتا رنگ تیره ای میباشد که میتوان با استفاده از یک فرش کوچک روشن کاملا آن را ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12691

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12691

کفپوش پی وی سی  کد s 12691 با طرح چوب بین قهوهای و سبز زیتونی با گره های مشکی درشت  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199 طرح چوب الواری تیره گردویی طرحی کاملا مشابه چوب طبیعی  [more] قیمت 15800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl       ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 820786

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 820786

کفپوش پی وی سی  کد s 820786 طرح پارکتی با 3 خط در هر تایل که نمائی مشابه پارکتهای چوبی که  تکه های کوچک در کنار ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203 طرح چوب الواری رنگ راش روشن با رگه های چوب  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8215

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8215

کفپوش پی وی سی  کد s 8215 طرح چوب روشن با گره و رکه های قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8214

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8214

کفپوش پی وی سی  کد s 8214 طرح چوب روشن با زمینه ای از استخوانی تا کرم با رگه های کوچک قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8201

کفپوش پی وی سی  کد s 8201 طرح چوب بلوط با رگه های کرم و قهوه ای مناسب جهت استفاده برای دکوراسیون کرم و قهوه ای  [more]   قیمت 18500 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773 طرح چوب الواری طرحی ساده و کلاسیک  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22705

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22705

کفپوش پی وی سی  کد s 22705 طرح چوب روشن تقریبا شبیه چوب بیازمش  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8 طرح پارکتی ریزکه  تقریبا هر یک از آنها 1 سانتی متر قطر دارد  [more] قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 2211

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 2211

کفپوش پی وی سی کد s 2211 این طرح تقریبا مشابه رنگ ماهگونی میباشد که چند پرده از آن روشنتر است  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259 قهوه ای روشن با رگه های ماهگونی  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221 طرح چوب گردوئی آنتیک  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52182

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52182

کفپوش پی وی سی  کد s 52182 رنگ ماهگونی با زمینه رنگی با ته مایه سرخ و مشکی رنگی آنتیک و خاص  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12891

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12891

کفپوش پی وی سی  کد s 12891 رنگ گردویی کهنه کاری شده کاملا مشابه چوب واقعی  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204 کفپوش الواری طرح چوب گردو  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201 کف پوش طرح چوب قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023 طرح چوب الواری با زمینه کرم و رگه های قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6 کفپوش روشن طرح پارکتی ریز  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206 طرح چوب روشن و زنده [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221 طرح پارکتی متوسط رنگ روشن  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 783-c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 783-c

کفپوش پی وی سی  کد s 783-c کف پوش طرح بلوط [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش pvc

کفپوش pvc

کفپوش pvc ...
دیوارکوب کد 409

دیوارکوب کد 409

دیوار کوب پی وی سی مشکی ...
دیوارکوب کد 407

دیوارکوب کد 407

دیوارکوب pvc طرح دار ...
دیوارکوب کد 405

دیوارکوب کد 405

دیوار کوب pvc قرمز فانتزی ...
دیوارکوب کد 404

دیوارکوب کد 404

دیوارکوب pvc سبز طرح پتینه ...
دیوارکوب کد 403

دیوارکوب کد 403

دیوارکوب pvc رنگ صورتی چرک ...
دیوارکوب کد 402

دیوارکوب کد 402

دیوارکوب pvc زرد فسفری ...
دیوارکوب کد 401

دیوارکوب کد 401

دیوارکوب pvc قرمز ...
دیوارکوب کد 307

دیوارکوب کد 307

دیوارکوب pvc رنگ چوب ماهاگونی ...
دیوارکوب کد 306

دیوارکوب کد 306

دیوارکوب پی وی سی طرح چوب ونگه ...
دیوارکوب کد 304

دیوارکوب کد 304

دیوارکوب pvc طرح چوب ...
دیوارکوب کد 303

دیوارکوب کد 303

دیوارکوب pvc ...
دیوارکوب کد 302

دیوارکوب کد 302

دیوارکوب pvc ...
دیوارکوب کد 301

دیوارکوب کد 301

دیوارکوب pvc ...
دیوارکوب کد 207

دیوارکوب کد 207

دیوارکوب pvc رنگ چوب روشن ...
دیوارکوب کد 206

دیوارکوب کد 206

دیوارکوب pvc رنگ سفید ...
دیوارکوب کد 205

دیوارکوب کد 205

دیوارکوب pvc ونگه تیره ...
دیوارکوب کد 204

دیوارکوب کد 204

دیوارکوب pvc افرا ...
دیوارکوب کد 203

دیوارکوب کد 203

دیوار کوب مشکی ونگه ...
دیوارکوب کد 202

دیوارکوب کد 202

دیوارکوب پی وی سی ضد آب با طرح چوب ...
دیوارکوب کد 201

دیوارکوب کد 201

دیوارکوب پی وی سی رنگ روشن ...
دیوارکوب کد 108

دیوارکوب کد 108

دیوارکوب pvc ...
دیوارکوب کد 107

دیوارکوب کد 107

دیوارکوب رنگ روشن ...
دیوارکوب کد 106

دیوارکوب کد 106

دیوارکوب pvc طوسی رنگ ...
دیوارکوب کد 105

دیوارکوب کد 105

دیوارکوب pvc گردویی روشن ...
دیوارکوب کد 104

دیوارکوب کد 104

دیوارکوب pvc ...
دیوارکوب کد 103

دیوارکوب کد 103

دیوارکوب pvc ...
دیوارکوب کد 102

دیوارکوب کد 102

دیوارکوب pvc ...
دیوارکوب کد 101

دیوارکوب کد 101

دیوارکوب pvc ...
نتایج جستجو در مقالات:
کفپوش پی وی سی

کفپوش پی وی سی

کفپوش پی وی سی امروزه کفپوشهای متعددی برای کف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند که از خصوصیات متفاوتی برخوردارند که کفپوش pvc , سنگ , سرامیک ...
نتایج جستجو در گالری تصاویر: