نتایج جستجو در محصولات:
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 9226-c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 9226-c

کفپوش پی وی سی کد s 9226-c با طرح هائی از چوبهای الواری پوسیده که با رگه های سفیدی که در این طرح وجود دارد از ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22701

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22701

کفپوش پی وی سی  کد s 22701 طرح چوب  الواری با رگه هائی از شکلاتی و قهوه ای , رنگی که کثیفی و خاک را نشان نمیدهد .  [more] قیمت   کاربردها مسکونی ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد 7284c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد 7284c

  کفپوش پی وی سی کد  7284c  طرح چوب گردویی که نسبتا رنگ تیره ای میباشد که میتوان با استفاده از یک فرش کوچک روشن کاملا آن را ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12691

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12691

کفپوش پی وی سی  کد s 12691 با طرح چوب بین قهوهای و سبز زیتونی با گره های مشکی درشت  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199 طرح چوب الواری تیره گردویی طرحی کاملا مشابه چوب طبیعی  [more] قیمت 15800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl       ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 820786

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 820786

کفپوش پی وی سی  کد s 820786 طرح پارکتی با 3 خط در هر تایل که نمائی مشابه پارکتهای چوبی که  تکه های کوچک در کنار ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203 طرح چوب الواری رنگ راش روشن با رگه های چوب  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8215

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8215

کفپوش پی وی سی  کد s 8215 طرح چوب روشن با گره و رکه های قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8214

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8214

کفپوش پی وی سی  کد s 8214 طرح چوب روشن با زمینه ای از استخوانی تا کرم با رگه های کوچک قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8201

کفپوش پی وی سی  کد s 8201 طرح چوب بلوط با رگه های کرم و قهوه ای مناسب جهت استفاده برای دکوراسیون کرم و قهوه ای  [more]   قیمت 18500 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773 طرح چوب الواری طرحی ساده و کلاسیک  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22705

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22705

کفپوش پی وی سی  کد s 22705 طرح چوب روشن تقریبا شبیه چوب بیازمش  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8 طرح پارکتی ریزکه  تقریبا هر یک از آنها 1 سانتی متر قطر دارد  [more] قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 2211

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 2211

کفپوش پی وی سی کد s 2211 این طرح تقریبا مشابه رنگ ماهگونی میباشد که چند پرده از آن روشنتر است  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259 قهوه ای روشن با رگه های ماهگونی  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221 طرح چوب گردوئی آنتیک  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52182

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52182

کفپوش پی وی سی  کد s 52182 رنگ ماهگونی با زمینه رنگی با ته مایه سرخ و مشکی رنگی آنتیک و خاص  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12891

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12891

کفپوش پی وی سی  کد s 12891 رنگ گردویی کهنه کاری شده کاملا مشابه چوب واقعی  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204 کفپوش الواری طرح چوب گردو  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201 کف پوش طرح چوب قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023 طرح چوب الواری با زمینه کرم و رگه های قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6 کفپوش روشن طرح پارکتی ریز  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206 طرح چوب روشن و زنده [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221 طرح پارکتی متوسط رنگ روشن  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 783-c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 783-c

کفپوش پی وی سی  کد s 783-c کف پوش طرح بلوط [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...