نتایج جستجو در محصولات:
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 9226-c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 9226-c

کفپوش پی وی سی کد s 9226-c با طرح هائی از چوبهای الواری پوسیده که با رگه های سفیدی که در این طرح وجود دارد از ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22701

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22701

کفپوش پی وی سی  کد s 22701 طرح چوب  الواری با رگه هائی از شکلاتی و قهوه ای , رنگی که کثیفی و خاک را نشان نمیدهد .  [more] قیمت   کاربردها مسکونی ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد 7284c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد 7284c

  کفپوش پی وی سی کد  7284c  طرح چوب گردویی که نسبتا رنگ تیره ای میباشد که میتوان با استفاده از یک فرش کوچک روشن کاملا آن را ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12691

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12691

کفپوش پی وی سی  کد s 12691 با طرح چوب بین قهوهای و سبز زیتونی با گره های مشکی درشت  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52199 طرح چوب الواری تیره گردویی طرحی کاملا مشابه چوب طبیعی  [more] قیمت 15800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl       ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 820786

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 820786

کفپوش پی وی سی  کد s 820786 طرح پارکتی با 3 خط در هر تایل که نمائی مشابه پارکتهای چوبی که  تکه های کوچک در کنار ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5203 طرح چوب الواری رنگ راش روشن با رگه های چوب  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8215

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8215

کفپوش پی وی سی  کد s 8215 طرح چوب روشن با گره و رکه های قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8214

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8214

کفپوش پی وی سی  کد s 8214 طرح چوب روشن با زمینه ای از استخوانی تا کرم با رگه های کوچک قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8201

کفپوش پی وی سی  کد s 8201 طرح چوب بلوط با رگه های کرم و قهوه ای مناسب جهت استفاده برای دکوراسیون کرم و قهوه ای  [more]   قیمت 18500 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12773 طرح چوب الواری طرحی ساده و کلاسیک  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22705

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22705

کفپوش پی وی سی  کد s 22705 طرح چوب روشن تقریبا شبیه چوب بیازمش  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-8 طرح پارکتی ریزکه  تقریبا هر یک از آنها 1 سانتی متر قطر دارد  [more] قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 2211

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 2211

کفپوش پی وی سی کد s 2211 این طرح تقریبا مشابه رنگ ماهگونی میباشد که چند پرده از آن روشنتر است  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 5259 قهوه ای روشن با رگه های ماهگونی  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8221 طرح چوب گردوئی آنتیک  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52182

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 52182

کفپوش پی وی سی  کد s 52182 رنگ ماهگونی با زمینه رنگی با ته مایه سرخ و مشکی رنگی آنتیک و خاص  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12891

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 12891

کفپوش پی وی سی  کد s 12891 رنگ گردویی کهنه کاری شده کاملا مشابه چوب واقعی  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8204 کفپوش الواری طرح چوب گردو  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4201 کف پوش طرح چوب قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22023 طرح چوب الواری با زمینه کرم و رگه های قهوه ای  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 22971-6 کفپوش روشن طرح پارکتی ریز  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 8206 طرح چوب روشن و زنده [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 4221 طرح پارکتی متوسط رنگ روشن  [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 783-c

کفپوش پی وی سی (pvc) کد s 783-c

کفپوش پی وی سی  کد s 783-c کف پوش طرح بلوط [more]   قیمت 18500 الی 22500 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm نام برند calibravinyl گارانتی 3 سال   ...
پارکت آلماتی ماموت کد 54

پارکت آلماتی ماموت کد 54

پارکت آلمانی AC5 با رنگ طرح چوب طوسی مناسب برای اماکن پر تردد ...
پارکت آلماتی ماموت کد 55

پارکت آلماتی ماموت کد 55

پارکت آلمانی ای سی 5 با لایه لمینت فوق العاده مقاوم مناسب برای اماکن پر تردد ...
پارکت آلماتی ماموت کد 56

پارکت آلماتی ماموت کد 56

پارکت 12 میل قهوه ای روشن با کلیک های V شکل و شیار دار ...
پارکت آلماتی ماموت کد 60

پارکت آلماتی ماموت کد 60

پارکت قهوه ای با رنگ ها و طرح هایی کاملا مشابه چوب طبیعی بسیار زیبا با رنگی گرم و دلنشین که از بهترین کارخانه های تولید ...
پارکت آلماتی ماموت کد 61

پارکت آلماتی ماموت کد 61

پارکت قهوه ای روشن با طرح هایی کاملا شبیه چوب طبیعی بسیار زیبا و دلنشین که در یکی از بهترین کارخانه های تولید پارکت در آلمان ساخته شده ...
پارکت bosch کد 6

پارکت bosch کد 6

پارکت با رنگ گردویی و نقش و نگاری کاملا مشابه چوب طبیعی که  که این نوع پارکت کیفیتی بسیار بالا داشته و برای استفاده در یک ...
پارکت bosch کد 9

پارکت bosch کد 9

پارکت bosch کد 9 ...
پارکت bosch کد 10

پارکت bosch کد 10

پارکت bosch کد 10 پارکت لمینت با کیفیت بسیار بالا در طرح ها و رنگ های متنوع جهت جرا برای کف ساختمان با انواع زیر سازی ...
بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

کاغذ دیواری   نما سنگ   بلکا    پارکت   کفپوش   دیوارکوب   پرده   کاغذ دیواری پوستری   پرده های تصویری ...
پارکت

پارکت

پارکت ...
پارکت لمینت

پارکت لمینت

پارکت لمینت ...
کفپوش pvc

کفپوش pvc

کفپوش pvc ...
مقایسه پارکت با دیگر متریال های کف ساختمان

مقایسه پارکت با دیگر متریال های کف ساختمان

انواع کفپوش های ساختمانی بنا به کارایی و موقعیت و تردد در ساختمان مورد آنالیز قرار گرفته و بهترین گزینه مورد استفاده میگیرد و تعدادی ...
کفپوش PVC کد 0227

کفپوش PVC کد 0227

کفپوش PVC کد 0227 کفپوش رنگ ونگه با رگه ها و گره های چوب [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 1220

کفپوش PVC کد 1220

کفپوش PVC کد 1220 کفپوش طرح چوب قهوه ای آنتیک   [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد42231

کفپوش PVC کد42231

کفپوش PVC کد42231 کفپوش مشکی طرح چوب   [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 222704

کفپوش PVC کد 222704

کفپوش PVC کد 222704 کفپوش با رنگ های خاکستری و یشمی   [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 222705

کفپوش PVC کد 222705

کفپوش PVC کد 222705 کفپوش منزل رنگ روشن [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 222971

کفپوش PVC کد 222971

کفپوش PVC کد 222971 کفپوش طرح پارکتی ریز [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 522182

کفپوش PVC کد 522182

کفپوش PVC کد 522182 کفپوش با رنگ قهوه ای فندوقی   [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 522189

کفپوش PVC کد 522189

کفپوش PVC کد 522189 کفپوش طرح چوب ، ترکیب گردویی و ونگه [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622098

کفپوش PVC کد 622098

کفپوش PVC کد 622098 کفپوش رنگ روشن با طرح چوب [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622099

کفپوش PVC کد 622099

کفپوش PVC کد 622099 کفپوش طرح چوب گردیی با رنگ های گرم و کلاسیک [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622121

کفپوش PVC کد 622121

کفپوش PVC کد 622121 کفپوش رنگ بلوط قهوه ای brown oak [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622135

کفپوش PVC کد 622135

کفپوش PVC کد 622135 کفپوش رنگ بلوط [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622143

کفپوش PVC کد 622143

کفپوش PVC کد 622143 کفپوش رنگ چوب ونگه طبیعی natural wenge [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622159

کفپوش PVC کد 622159

کفپوش PVC کد 622159 کفپوش رنگ راش [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622161

کفپوش PVC کد 622161

کفپوش PVC کد 622161 کفپوش رنگ چوب گردو آمریکایی [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622347

کفپوش PVC کد 622347

کفپوش PVC کد 622347 کفپوش با رنگ چوب کهنه و پوسیده [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622349

کفپوش PVC کد 622349

کفپوش PVC کد 622349 کفپوش طرح چوب ونگه [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 722007

کفپوش PVC کد 722007

کفپوش PVC کد 722007 کفپوش طرح چوب آنتیک قهوه ای [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 722020

کفپوش PVC کد 722020

کفپوش PVC کد 722020 کفپوش طرح چوب [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 622381

کفپوش PVC کد 622381

کفپوش PVC کد 622381 کفپوش طرح چوب روشن [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 6223853

کفپوش PVC کد 6223853

کفپوش PVC کد 6223853 کفپوش طرح چوب [more]   قیمت 23800 کاربردها مسکونی اداری تجاری ضخامت 2 mm عرض 15 cm طول 90 cm گارانتی 3 سال برای مسکونی   ...
کفپوش PVC کد 6223945

کفپوش PVC کد 6223945

کفپوش PVC کد 6223945 کفپوش طرح چوب ...
نتایج جستجو در مقالات:
کفپوش پی وی سی

کفپوش پی وی سی

کفپوش پی وی سی امروزه کفپوشهای متعددی برای کف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند که از خصوصیات متفاوتی برخوردارند که کفپوش pvc , سنگ , سرامیک ...
نتایج جستجو در گالری تصاویر: